CHCESZ WYRÓŻNIĆ FIRMĘ SPOŚRÓD KONKURENCJI? POSTAW NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ!

CHCESZ WYRÓŻNIĆ FIRMĘ SPOŚRÓD KONKURENCJI?
POSTAW NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ!

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

DEFINICJA

Zgodnie z podręcznikiem Anny Bancewicz-Miazgi ''Grafika w biznesie'' identyfikacja wizualna (ang. corporate identity) to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę stanowi znak firmowy — logo..

Identyfikacja wizualna czyli struktura wizerunku decyduje o sukcesie rynkowym i marketingowym produktu.

Na identyfikację wizualną składają się m.in.:

 • logo (wraz z opisem sposobów jego prezentacji)
 • kolorystyka (ujednolicona dla loga, wzorów dokumentów, korespondencji)
 • dobór fontów (wraz regułami ich poprawnego użycia)
 • szablony publikacji firmowych (wizytówki, zaproszenia, plakaty, koperty)
 • strona internetowa
 • opcjonalnie aplikacja internetowa

Co wynika z definicji?

Identyfikacja wizualna jest niezbędnym środkiem skutecznego budowania świadomości marki u odbiorcy. Wysoka rozpoznawalność nadawcy przez adresatów komunikacji marketingowej to podstawowy cel większości działań reklamowych i wizerunkowych czy to firm czy instytucji.

Cel - stworzenie sieci pozytywnych skojarzeń, silna pozycja marki na rynku wymaga przede wszystkim konsekwencji w kreowaniu swojego obrazu w powszechnym odbiorze. Każda, nawet najlepiej przemyślana pod względem skuteczności przekazu akcja marketingowa pozostanie tylko połowicznym sukcesem jeśli nie zostanie trwale skojarzona z marką, która za nią stoi.

Podstawowym kierunkiem budowy spójnej identyfikacji wizualnej jest stworzenie i utrzymanie jednoznacznego wizerunku firmy w komunikacji ze „światem zewnętrznym”. Jednym z najskuteczniejszych środków umożliwiających jego realizację jest stworzenie i wdrożenie profesjonalnej księgi identyfikacji wizualnej.

Jak buduje się identyfikację wizualną?

Właśnie tak. Identyfikacja wizualna jest narzędziem komunikacji wizualnej — procesu, który ma miejsce między firmą lub instytucją jako nadawcą oraz klientem (faktycznym lub potencjalnym) jako odbiorcą.

Aby pomóc Państwu w odpowiednim zaprojektowaniu logotypu, kolorystyki i wszystkich poszczególnych elementów decydujących o graficznej tożsamości Państwa firmy czy instytucji musimy zapoznać się ze specyfiką trzech elementów stanowiących podstawę każdego istniejącego procesu komunikacyjnego: nadawcy — środowiska — odbiorcy.

Nadawcą komunikatu wizualnego jest firma lub instytucja posługująca się kodem ustalonej identyfikacji graficznej. Posiada ona swój specyficzny zestaw cech, indywidualną dynamikę i niepowtarzalny charakter — fakt ten pociąga również istnienie specyficznej sfery wartości związanych z firmą lub instytucją. Ma ona z jednej strony związek z samą firmą jako zjawiskiem o wyjątkowym charakterze — z drugiej zaś odnosi się do specyfiki branży w jakiej działa instytucja.

Odbiorca komunikatu wizualnego to rzeczywisty lub potencjalny klient firmy/instytucji. Posiada on pewne oczekiwania i potrzeby adresowane do nadawcy. Jedną z kluczowych dla nas kwestii jest zaspokojenie pewnego wymagań potrzeb klientów poprzez taką a nie inną konstrukcję przekazu wizualnego — przede wszystkim chodzi tu o potrzeby związane z poczuciem bezpieczeństwa (spójny komunikat budzi zaufanie).

Ostatnim elementem diagnozy komunikacyjnej jest określenie środowiska w jakim dochodzi do prezentacji systemu identyfikacji. Z jednej strony istotne są tu media (np. elektroniczne/tradycyjne) jakimi najczęściej Państwo się posługują, z drugiej ważna jest charakterystyka samej branży i potrzeb przez nią implikowanych.

Badanie przeprowadzone wg. powyższego klucza pozwoli nam na dokonanie wstępnej wizualizacji indywidualnych cech Państwa firmy lub instytucji i wartości przez nią reprezentowanych.

Projektowanie / rewitalizacja logotypu

Praca nad projektowaniem lub rewitalizacją logotypu zaczyna się od stworzenia od kilku do kilkunastu szkiców koncepcyjnych, których celem jest uruchomienie wyobraźni i pobudzenie do kreatywnego rozwiązania wizualnego.

Projektowanie loga nie jest rzeczą łatwą ze względu na charakter obiektu. Powinno ono w warstwie symbolicznej oddawać charakter obrazowanej marki/produktu a jednocześnie być proste i interesujące.

Po wykonaniu szeregu projektów koncepcyjnych przychodzi czas na wybranie jednego z nich i doprowadzenie go do stanu idealnie odpowiadającego potrzebom klienta.

Logotyp jest przetwarzany przez grafików do momentu uzyskania optymalnej proporcji pomiędzy stopniem skomplikowania i czytelnością.

Księga identyfikacji wizualnej

Opracowywany przez nas dokument zawiera szczegółowe informacje (wraz z odpowiednimi schematami i ilustracjami) dotyczące:

 • Konstrukcji i proporcji znaku (loga, logotypu) podstawowego i znaków uzupełniających
 • Opcjonalnych elementów graficznych towarzyszących znakowi
 • Kolorystyki znaku i elementów opcjonalnych
 • Możliwych kolorów tła i ich wariacji
 • Kolorów firmowych
 • Pól podstawowych i ochronnych dla poszczególnych elementów identyfikacji wizualnej
 • Typografii
 • Nośników identyfikacji — typowych dokumentów firmy/instytucji (listowniki, wizytówki, faxy, koperty, naklejki CD, teczki, notesy)
 • Wytycznych nt. tworzenia dokumentów elektronicznych (szablony Microsoft Word, OpenOffice Writer, Apple Pages) oraz prezentacji multimedialnych (szablony Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, Apple Keynote)
 • Wytycznych nt. korespondencji tradycyjnej (papier firmowy) oraz elektronicznej (szablony Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple Mail)
 • Wytycznych nt. gadżetów promocyjnych (smycze, długopisy, kubki, koszulki, torby reklamowe)
 • Księga identyfikacji wizualnej jest niezbędna dla skutecznego prowadzenia działań marketingowych.
 • Skontaktuj się z nami. Zaprojektujemy dla Ciebie profesjonalną księgę standardów CI

Słowniczek

Emblemat — Jest to złożona forma graficzna, która stanowi kompozycję składającą się z loga (vide. logo, logotyp) oraz danych teleadresowych ujętych w konkretny zestaw kolorów.

Identyfikacja wizualna — Jedno z podstawowych narzędzi wizerunkowych jakimi może dysponować firma. Skuteczna identyfikacja wizualna to taki zestaw obiektów graficznych i zachowań, który wywołuje u odbiorcy pozytywne skojarzenia z konkretną marką lub produktem.

Księga identyfikacji wizualnej — Podstawowy dokument identyfikacji wizualnej. Jest to zestaw jednoznacznych wytycznych dotyczących loga (vide: logo, logotyp), jego użycia, typografii czy kolorystyki z jaką zgodne muszą być zgodne wszystkie obiekty służące do komunikacji zewnętrznej firmy lub instytucji. Szczególnie dotyczy to komunikacji o charakterze reklamowym oraz relacji klienckich.

Logo — Podstawowy element komunikacji wizualnej. Logiem nazywamy cały znak graficzny. Składa się z sygnetu (vide: sygnet), logotypu (vide: logotyp), oraz hasła firmowego.

Logotyp — Jest to przedstawienie nazwy firmy w specyficznej, wyjątkowej (niejednokrotnie — zastrzeżonej) formie typograficznej przy użyciu ściśle zdefiniowanych barw firmowych. Wraz z sygnetem (i ew. hasłem) tworzy logo (vide: logo).

Rewitalizacja znaku — to odmłodzenie, poprawienie znaku firmowego. Jest to proces, któremu powinny zostać poddane przede wszystkim znaki wadliwe (źle zaprojektowane) a także należące do firm zmieniających częściowo lub całkowicie profil działalności. Rewitalizacja z reguły nie oznacza całkowitej zmiany loga lecz jedynie jego profesjonalne odświeżenie. Rebranding może oznaczać zarówno całkowitą zmianę nazwy i identyfikacji firmy jak również zmianę samej warstwy identyfikacji wizualnej. W tym drugim przypadku pociąga on za sobą powstanie całkowicie nowego logo (vide: logo) oraz księgi identyfikacji wizualnej (vide. księga identyfikacji wizualnej).

Sygnet — to część graficzna loga. Np. w logo firmy «Nike» sygnetem jest słynna »łyżwa» Wizerunek firmy / instytucji Jeden z najważniejszych aspektów tożsamości firmy. Przede wszystkim odnosi się do skojarzeń i wyobrażeń na temat firmy lub instytucji jakie mają jej pracownicy i klienci. Podstawowymi metodami budowania pozytywnego wizerunku są dobra identyfikacja wizualna oraz skuteczne procedury komunikacyjne.

Wizualizacja — Jeden z najważniejszych aspektów tożsamości firmy. Przede wszystkim odnosi się do skojarzeń i wyobrażeń na temat firmy lub instytucji jakie mają jej pracownicy i klienci. Podstawowymi metodami budowania pozytywnego wizerunku są dobra identyfikacja wizualna oraz skuteczne procedury komunikacyjne.